top of page

Innovatsioon keelpillimuusikas

 

Klassikalise muusika ajakohasena hoidmiseks on vaja innovaatilisi lahendusi: uusi esitlusviise ja kontserdipaiku, žanritevahelist koostööd, samuti publiku kaasamist ning harimist uute nurkade alt. Nii lükkasid Euroopa professionaalsed muusikaorganisatsioonid 2018. aastal käima klassikalisele muusikale keskenduva projekti “The Bridge”. Eestist, Saksamaalt, Norrast ja Ühendkuningriikidest pärit partnerid võtsid sellega endale eesmärgi algatada Euroopa Keelpilliansamblite Võrgustik ja korraldada uudne Keelpillifestival Glasgow’s. Projekt uurib ja arendab klassikalisi esitlusvõimalusi ning jagab kogemusi mitmekesisema publiku kaasamiseks, kasutades selle jaoks ka publiku kaasamise üritusi, Rapla Rahvusvahelist Keelpillimängijate Suvekooli, sisukat veebilehekülge ning dokumentaalfilmi.

Keeruliste aegade tõttu on projekti kestus küll pikenenud, kuid see ei tähenda, et kõik oleks vaid digimaailmas toimunud. Veel enne 2020. aasta märtsi toimusid mitu projektikohtumist, kuid kõige olulisemaks võib pidada 2019. aasta suvel PLMF-i eestvedamisel toimunud Rapla Rahvusvahelist Keelpillimängijate Suvekooli. Küll aga peale seda on projektiga kolitud veebi: nii leidis aset Euroopa Keelpilliansamblite Võrgustiku asutamine 2021. aastal just läbi Zoomi, kuigi oli algselt Glasgow Keelpillifestivali ajaks planeeritud. Vastne võrgustik kohtus videoüritustel veel mitu korda, ka seati üles muud kesksed suhtluskanalid, mis võimaldavad igal ajal püsida omavahel ühenduses.

Lootus aga püsib, et 2022. aasta võimaldab Glasgow Keelpillifestivalil viimaks toimuda. Projekti kulminatsioonina kavandatud festival toob Ühendkuningriikides kokku kõik partnerid nii korralduslikult kui ka muusikaliselt, et projekti käigus õpitut ja omandatud ühiselt jagada. Eestit esindavad Glasgow’s neli professionaalset ja neli noort keelpillimängijat, kes astuvad mitmekesistel kontsertidel üles koos partnerite orkestritega, aga ka isekeskis. Koos tuuakse briti publikuni klassikalist keelpillimuusikat vastavatest riikidest ja Euroopast ning mitu uudisteost, sh Erkki-Sven Tüürilt. Keelpillifestivali aega on kavandatud ka esimene Euroopa Keelpilliansamblite Võrgustiku päriseluline kohtumine, mis võimaldaks valdkonda pandeemiajärgselt ühendada ning aitaks uuendusmeelselt tulevikku vaadata.

Projektikohtumised nii päriselus kui ka veebis ning sage meilisuhtlus on loonud usalduslikud suhted kõikide partnerite vahel, mis on olnud tugevaks aluseks tõhusale koostööle. PLMF-i vaatepunktist on kõige rohkem siiani õpitud tänu sissevaadetele teistesse kultuuriruumidesse ja tööviisidesse: kuidas on organisatsioonid üles ehitatud, mis kanalites ja kui tihti toimub suhtlus, millistel viisidel lähenetakse publikule. Õpetlik on olnud suhtlus partneritega COVID-19 uudses situatsioonis, kuivõrd riigiti on lähenemised piirangutele ja seeläbi kultuurile olnud väga erinevad. Omavahelise kogemusvahetusega on nii oldud teineteisele jooksvalt toeks viimaste aastate jooksul, mille tulemusi on näha “The Bridge’i” tegevustes ja korralduses.

“The Bridge'i” siht kasutada ära Euroopa keelpillimuusika mitmekesisust, et meelitada klassikalise muusika juurde mitmekesisem publik, on oodanud oma kulminatsiooni Glasgow Keelpillifestivali näol juba kaks aastat. Kuigi ülemaailmne pandeemia on projekti kestust venitanud, on PLMF-i osalus toonud palju inspiratsiooni ja häid uusi kontakte, et klassikalise muusika maailma rikastada.

 

Rapla Kirikumuusika Festival.

Koduleht: https://www.bridgestrings.eu/ 

PLMF Rapla.jpg
bottom of page