top of page

Rapla Mitte-Riinimanda Noortekoor 
sai alguse aastal 1993 kooli lastekoori välisreisi käigus, kus oli vaja leiutada koorile nimi, mille pakkus välja üheksa-aastane Uku Uusberg. Laste kasvades väljendas 15-aastane Märt Avandi, et ei taha enam olla Riinimandad ja nii sai 1997. a sügisel loodud Mitte-Riinimanda, noortekoori uus nimi. Laste- ja noortekoori kodu on Rapla Ühisgümnaasiumis. Alates 2003. a kujunes pühendunud vilistlastega Mitte-Riinimanda vilistlaskoor. Vastutusrikastel esinemistel (konkursid, välisreisid) ollakse sageli ühe koorina – kontsertkoorina, mille haldamine on Riinimanda Kooristuudio juures. Riinimanda koore on palju tunnustatud, sh Eesti Kooriühingu Aasta Koor 2006, auhinnalised kohad konkurssidel alates aastast 2002, tulemuslikud osavõtud rahvusvahelistest konkurssidest aastast 2005. Välja on antud albumid "Kõlab laul" (2003), "Ma laulan suust ja südamest" (2007), Riinimanda 20. aastapäeva juubeliraamatu juurde kuuluv Pärt Uusbergi juhendamisel suvelaagri töötubades seatud rahvalaulude kogumik, CD "Riinimanda Südame Salv" (2013), kus kõlavad Veljo Tormise laulutsüklid. Kooridega töötab Urve Uusberg, koormeistritena Kristiina Veerde ja Patrik Sebastian Unt, konsultandina Pärt Uusberg, hääleseadelist abi on mitmeid aastaid andnud Leelo Talvik, aga ka Triin Saarela ja Eha Pärg. Velise kontserdiks on ette valmistatud Pärt Uusbergi rahvalauluseadete tsükkel "Lapsepõlves lauldud laulud", mis on segakoori seadeks kirjutatud Riinimanda algusaastatel lauldud kodukandi regilaulud vabariiklikel murdelaulpäevadel, samuti Urmas Sisaski tsükkel Maarja lauludest.

 

Urve Uusberg
omab kõrgharidust koorijuhtimises ja psühholoogias. Koorijuhina on ta tuntud noortekooriga Mitte-Riinimanda, mille ta asutas Rapla Ühisgümnaasiumi juures. Tegevus koolikooriga on tänuväärne ja suur osa lauljatest jätkab harrastusega ka hiljem, mitmed lauljad on valinud professionaalse muusiku tee, ka kammerkoori "Head Ööd, Vend" käekäik ja aated on talle südamelähedased, sest suur osa lauljatest on kord laulnud Mitte-Riinimandas. Kuna U. Uusbergi loodud Riinimanda maailm sisaldab ka muusikavälist loovust ja heatahtlikkust (nt Riinimanda Teater, suvekooli kunstitööd ja näitused, praktilise psühholoogia tunnid), on mõneti usutav, et noorte elukutse valikus võis impulss pärineda ka Riinimanda kogemusest - on mitmeid tuntud näitlejaid ja kunstnikke, kes tugevasti seotud Riinimandaga, samuti arste, psühholooge. Riinimanda koorid on teada nii Eestis kui ka väljaspool edukate esinemistega kontsertidel ja konkurssidel. Lauluga on käidud Põhjamaades, Saksamaal, Austrias, Ungaris ja Itaalias. U. Uusberg on valinud repertuaari Eesti rahvalaulu seadeid ja vaimulikke koorilaule. Kooride oma heliloojaks on aastate jooksul kujunenud Veljo Tormis, viimane koori album, kus kõlas tema tsükkel "Soome-Ugri maastikud" nomineeriti Eesti Koorühingu poolt Aasta plaadiks 2013. Teine enim lauldud helilooja on Urmas Sisask, kellelt telliti auhinnana Aasta Koor 2006 eest missa, mis sai pealkirjaks Madise Missa. Selle ettekanne sai teoks aastal 2008. Loomulikuna on lemmikute hulka kasvanud Pärt Uusberg oma rahvalaulu seadete ja muusikaga. Tema tsükkel Eesti rahvalauludest „Lapsepõlves lauldud laulud“ on koori tellimusel valminud 2015-2016 ja kõlas esiettekandena Emakeelepäevale pühendatud kontserdil 2016. a.

 

Solistid: Stephanie Beatrice Aus, Erle jaanus, Terje Velt,  Kristiina Veerde, Ethel Ütsmüts, Markus Bachmann, Patrik Sebastian Unt

Dirigent: Urve Uusberg

Koormeistrid: Kristiina Veerde, Patrik Sebastian Unt, Pärt Uusberg

P. 3. juuli

kell 19.00

 

Velise kirik

KAVA:
 

Pärt Uusberg Ernst Enno

- See vaiksete valgus 


Pärt Uusberg

Eesti rahvalaulu seaded: 

 - Ära tuul tubaje puhu

 - Kurb laulik 

 - Veere, päike! 

 

Sirje Kaasik

 - Tere, tere Maarjakene

 

Urmas Sisask

Neli laulu Püha Neitsi

Maria auks:

 - Heliseb väljadel 

 - Kaunim meritähti, Ema

 - Auväärne haldaja,

   taevalik õis 

 - Kiitkem südamest, Maria 

 

Pärt UusbergJuhan Liiv

Muusika 

 

Pärt Uusberg

Rahvalaulu tsükkel "Lapsepõlves lauldud laulud":

 - Laula, kuni elad (Kose)

 - Laeva tegemine

 - Ei üht naist

 - Piis pikka pilliroho marja

 - Oh, minu ellad

 - Kohus koju minna

 

Helen Tobias-Duesberg

- Mu süda ärka üles / Mein Herz, wach auf

 

Kärt Johanson / arr P. Uusberg

- Õhtu ilu

PROGRAMM

2016

LAPSEPÕLVE LAULDUD LAULUD 

 

RAPLA MITTE-RIINIMANDA NOORTEKOOR
solistid: 
Kristiina Veerde
Stephanie Beatrice Aus

dirigent Urve Uusberg


Kavas: P. Uusberg, U. Sisask jt

Anchor 11
bottom of page